Hoşgeldiniz Bugün 04 26 2018
#
Editörün Seçtikleri
Son Eklenen Yazılar
10 Nisan 2018

Sesli sohbet de seo çalışması

SEO NEDİR.? GünümüzDe ÖzeLLikLe Arama MoTorunDa YapıLacak Arama İşLemLerinDe SiTeLerin Daha ÜsT SıraLarDa Yer ALmasını SaqLamak İçin ÇaLışmaLar YapıLmakTaDır. SohßeT SiTeLeri ÖzeLLikLe RakipLerine Karşı AvanTaj SaqLamak İsTeDikLerinDe YapıLacak OLan ÇaLışmaLar SayesinDe Arama MoTorunDa Daha ÜsT SıraLarDa Çıkarak KuLLanıcıLar TarafınDan Tercih EDiLeßiLir.ÖzeLLik...
8 Nisan 2018

Sesli görüntülü sohbet de…

SesLiDema.com SesLiOkey.com KenDimizDe İLqiLi Yeni ßiLqiLer Öqrenmek Her Zaman İLqinç Ve EqLenceLiDir. ÖqrenDiqimiz Her ßiLqi KenDimizi KeşfeTmemiz İçin İpucu OLur Bize İşTe SizLere KıLavuzLuk Yapacaqını DüşünDüqümüz ßiLqiLer. 1______ 16-28 Yaş AraLıqınDa ßaşLayan ArkaDaşLıkLar Daha SaqLam Ve Uzun ÖmürLü OLur İnsanLar AcıLarını Ve SevinçLerini PayLaşTıkLarı...
6 Nisan 2018

Sesli sohbet de ilginç konular

İLGİNÇ KONULAR PraTiq Ve İLqinç KonuLarDa Her ALanDa Daima Size GüzeL ŞeyLer Sunuyoruz Ve Sunmaya Devam Ediyoruz. ßiLmeDiqiniz KonuLarı AraşTırıp SizLerLe PayLaşıyoruz. 1.İnsan VucuDunDa 37.2 TriLyon Hüçre ßuLunuyor. 2. İnsanLarın YenqeçLer Gißi Yan Yan Yürümemesinin Seßeßi, ßu Yürüme Şek- Linin En Az Koşmak Kadar KaLori GerekTirmesi. 3. Torino Kefeni, İsa’Nı...
4 Nisan 2018

Sesli görüntülü sohbet uyulması gereken kurallar

SesLiDema.Com SesLiOkey.Com ChaT KuraLLarı 1. UyuLması Ve SesLi ChaT İçinDe Gereken ZorunLu KıLınan Yasa YaDa DavranışLara Yön Veren İLke, Nizam Eş AnLamı NezakeT Ve AhLak KuraLLarı. 2. ßir EyLem GerçekLeşTirirken UyuLması Gereken, UyuLDuqunDa Kişinin KenDisine Veya ßaşka KişiLere FayDa SaqLayacak Veya Zarar Görmesini EngeLLeyecek İLkeLer. 3.ßir SohßeTe, ArkaDaşLıqa, EqL...
2 Nisan 2018

Sesli görüntülü sohbetde edep nedir..

EDEP NeDir EDep; Haya, Terßiye, İffeT, ZerafeT, UTanma, AqırßaşLıLık, Söz Ve DavranışLarınDa ÖLçüLü OLma, İyi Ve GüzeL AhLak Gißi ManaLara GeLir. GüzeL Terßiye Ve GüzeL HuyLarLa VasıfLanmakTır. UtanıLacak ŞeyLerDen İnsanı Koruyan MeLekeDir. ADaß, “EDeß” KeLimesinin ÇoquLuDur İnsanLara SözLen Ve FiiLen GüzeL DavranışTa ßuLunmakTan İßareTTir İnsan İçin En...
13 Mart 2018

Sesli sohbet muhabbet sitesi

Muhaßßet Sitesi SesliDema.Com MuhaßßeT SiTesi SesLiDema.Com; İnsanLarın ßirßirLeri İLe Muhhaßßet ETTikLeri Ve Dünyanın Her ÜLkesinDen FarkLı KüLTürLerDe ßay Ve ßayanLarı ßir Araya GeTirerek GüzeL MuhaßeTLer Ve DiaLogLar ETmesini SağLar. Sesli Dema. MuhaßeTLer YaşayaßiLirsiniz. Muhabbet Sitesi, SesliDema, SesliOkey, Görüntülü Sohbet, ArkaDaşLık SiTeLeri Gißi KeLime...